Oferta
Wycena nieruchomości
Biuro rzeczoznawcy majątkowego w Starych Babicach k/Warszawy
Oferta

 

 

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, oceny energetycznej budynków, dla potrzeb osób prywatnych, firm, banków i sądów oraz jednostek administracji publicznej.

Wyceny nieruchomości sporządzane są w formie operatów szacunkowych, będących opracowaniami w formie pisemnej zawierającymi dokładny opis, metody wyceny i dokumentację fotograficzną wycenianej nieruchomości. Operat zawiera co najmniej kilkanaście stron, jego objętość uzależniona jest głownie od typu wycenianej nieruchomości. Operaty szacunkowe sporządzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawę o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości, Powszechne Krajowe Zasady Wyceny.
Zakres działania biura obejmuje powiat warszawski zac
 
hodni : Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Łomianki, Izabelin, Leszno, Kampinos, Błonie i powiat pruszkowski : Pruszków, Piastów, Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn.
Właścicielem biura jest mgr inż. Ewa Marczak, będąca członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, posiadająca uprawnienia państwowe w zakresie wyceny nieruchomości oraz ukończone szkolenia:
× kurs specjalistyczny: Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności organizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich, zakończony egzaminem złożonym z wynikiem pozytywnym i uzyskaniem certyfikatu nr 108/2010
× kurs specjalistyczny: Wycena dla celów kredytu hipotecz
 
nego udzielanego przez banki uniwersalne i hipoteczne organizowany przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego, zakończony egzaminem złożonym z wynikiem pozytywnym
× kurs specjalistyczny: Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego, zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
× kurs specjalistyczny: Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości, zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
× seminarium: Wycena ograniczonych praw rzeczowych, zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
× regularne szkolenia organizowane przez Warszawskie
 
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 
Oprócz wyceny nieruchomości biuro sporządza analizy rynku nieruchomości, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz zapewnia kontakt z:
× doradcą kredytowym
× doradcą inwestycyjnym
× agentem nieruchomości
dysponującymi wiedzą specjalistyczną oraz posiadającymi stosowne uprawnienia.Strona głównaOfertaO firmieCennikDokumentyLinkiEnglishKontakt