O firmie
Wycena nieruchomości
Biuro rzeczoznawcy majątkowego w Starych Babicach k/Warszawy
O firmie
Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb osób prywatnych, firm, banków i sądów oraz jednostek administracji publicznej.
Podstawowym celem działalności biura jest określanie wartości:
× nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane, działki rolne, grunty pod drogi i autostrady)
× nieruchomości gruntowych zabudowanych (budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, komercyjnymi, biurowymi, magazynowymi)
× nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych)
× ograniczonych praw rzeczowych (w tym służebności gruntowych, osobistych, służebności przesyłu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
Wyceny są wykonywane m.in. w celu:
× zabezpieczenia kredytów bankowych
× skarbowo-podatkowych
× ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji
× sprzedaży
× ubezpieczenia
× sprawozdań finansowych
× wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek
× postępowania spadkowego
× określenia wysokości wynagrodzeń i odszkodowań
× aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
× określenia opłaty adiacenckiej i planistycznej
× ustalenia opłat za służebności gruntowe
Strona głównaOfertaO firmieCennikDokumentyLinkiEnglishKontakt