Dokumenty
Wycena nieruchomości
Biuro rzeczoznawcy majątkowego w Starych Babicach k/Warszawy
Dokumenty
Dokumenty wymagane do wyceny
 
Działka niezabudowana
- wypis z rejestru gruntów
- wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej/zasadniczej
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli zostały wydane)
- odpis księgi wieczystej
- kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
- podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)
 
Nieruchomość zabudowana
- wypis z rejestru gruntów
- odpis księgi wieczystej
- mapa działki
- pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania lub decyzja o podatku od nieruchomości
- fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku (np. rzuty)
- kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
- podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)

Nieruchomość zabudowana (budynkiem w budowie)
- wypis z rejestru gruntów
- wyrys z mapy ewidencyjnej (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)
- odpis księgi wieczystej
- pozwolenie na budowę
- projekt budowlany
- kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
- podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)
 

  Lokal - nieruchomość lokalowa
 
- odpis księgi wieczystej
  - kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
  - podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)

  Lokal - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 
- odpis księgi wieczystej lokalu (jeśli jest założona), zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe
    prawo do lokalu oraz powierzchnię użytkową, położenie na piętrze i układ funkcjonalny lokalu)
  - kopia umowy przedwstępnej
(jeśli dotyczy)
  - podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)

  Lokal w budowie
 
- odpis księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja
  - wypis z rejestru gruntów na działki/działek na których realizowana jest inwestycja
  - pozwolenie na budowę
  - przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)

Firma oferuje pomoc w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów.

Strona głównaOfertaO firmieCennikDokumentyLinkiEnglishKontakt